GIULIA diluente-минерален разредител

7,90 лв.59,00 лв. Цените са без ДДС

реазредител за всички видове синтетични бои. ФЕРОГЕЛ,УНО, МАКС,ОПАКОДЖЕЛО,и др модифицирани синтетични масла.

Код: Няма Категория:

Описание

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
ДИЛУЕНТЕ ДЖУЛИА

Описание: Разредител за синтетични продукти.(минерален разредител за алкидни бои)
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид: Течност
Мирис: Специфичен
Цвят: Безцветен.
Точка на разтапяне: 80С / 95С
Точка на завиране: 155С – 181С при 760ммНg.
Точка на запалимост: >410С
Температура на самозапалване: >4500С.
Относителна гъстота: 0,87 / 0,90 при 20С
Вискозитет на доставяне: 2 Кп 20С
Гъстота на относителната въздушна пара: > 2
Разтворимост във вода: <0,10% и тегло Степен на изпаряване: (Ас.N but.= 100) 20 Годност: 12 м в затворени опаковки при t +0 до +350С Опаковки: 0,5 / 1 / 5 / 25 / 200 литра СЪЩНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ: Разредител съставе от физичен разтвор на ароматизирани хидро карбонатиолзва се предимно за разреждане на синтетични продукти при нанасяне чрез пръскане.

Допълнителна информация

Тегло Няма
Размери Няма
GIULIA diluente

0.5l, 1l, 5l