JULIUS diluente

5,20 лв.38,50 лв. Цените са без ДДС

Код: Няма Категория: Етикет:

Описание

НИТРО РАЗРЕДИТЕЛ – ДИЛУЕНТЕ ДЖУЛИУС

Описание :Разредител за нитро и нитро-синтетични продукти.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид: Течност
Мирис: Специфичен
Цвят: Безцветен.
Рн: 6.9 воден екстракт
Точка на разтапяне: 800С / 950С
Точка на завиране: 500С – 1500С при 760ммНg.
Точка на запалване: >180С затворена кутия
Температура на самозапалване: 537,80С.
Налягане на пари: 39,50С 400мм
Относителна гъстота: 0,75 / 0,92 при 200С
Вискозитет на доставяне: 2 Кп 200С
Гъстота на относителната въздушна пара: <2 Смес от: Алкохоли, етер, хлороформ. Степен на изпаряване: (Ас.N but.= 100) 45 Годност: 12 м в затворени опаковки при t +0 до +350С Опаковки: 0,5 / 1 / 5 / 25 / 200 литра СЪЩНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ: Съставен е от физична смес на ароматизирани разтворители, кетони, етери, алкохоли и гликоетери. Използва се за разреждане на нитро и нитроакрилни продукти. Освен това се използва при обезмасляването и почистването на изработени ръчно метални изделия.

Допълнителна информация

Тегло Няма
Размери Няма
JULIUS

0.5l, 1l, 5l